^ Back to Top

 

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Informujemy, że od 16.02.2018r. rozpoczynają się KKZ w kwalifikacji: eksploatacja złóż podziemnychZapisane osoby proszone są o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.