^ Back to Top

 

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium

Staż zawodowy 2018 - wyniki rekrutacji cz.1

Lista zakwalifikowanych osób do drugiego etapu rekrutacji w projekcie "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery" - więcej informacji.