^ Back to Top

 

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium

Zamiana sal lekcyjnych 14 lutego

W dniu 14 lutego (środa), w godz.8.00-10.55, zajęcia lekcyjne z sal: 6ZS oraz św ZS zostają przeniesione odpowiednio do klas zastępczych 6ZS-4ZS; śwZS-31ZS