^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 16 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

EGZAMIN ZAWODOWY - CZĘŚĆ PISEMNA

We wtorek 19.06.2018 r. odbędzie się część pisemna egzaminu zawodowego wg następującego harmonogramu. Uczniowie przystępujący do egzaminu są w danym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych. Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu  z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz z długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający w części pisemnej.   

Listy zdających znajdują się na tablicy ogłoszeń (I piętro w budynku ZS).

Pozostałe informacje dostępne są w zakładce "Egzaminy zawodowe" na stronie szkoły.

Adam Głombik