^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 70 guests and one member online

 

EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA STYCZEŃ-LUTY 2019

W środę  9 stycznia 2019r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2019.

Listy zdających znajdują się na tablicy ogłoszeń ( I piętro, korytarz budynku ZS ).

Cała sesja egzaminacyjna przebiegać będzie wg następującego porządku:

                                                           

CZĘŚĆ PISEMNA             

Harmonogram                                  Skład komisji

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA        

Harmonogram                                  Skład komisji

 

Przystępujący do egzaminu są w danym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

Proszę o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości oraz długopisem     z czarnym tuszem.

Pozostałych uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych proszę o stosowne zachowanie  uwzględniające przebieg egzaminu.

Adam Głombik