^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 32 guests and one member online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

Odbiór świadectw dojrzałości 11 września 2019 roku

Informujemy, że w dniu 11 września( środa) o godz.12.00 nastąpi wydanie świadectw dojrzałości oraz aneksów po sesji poprawkowej w gabinecie wicedyrektora Leszka Rakojca. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru , wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej (np.rodzica) legitymującej się dowodem osobistym maturzysty.