^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 95 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

Doradca zawodowy

„Każdy może rozpocząć nowe wiodące do spełnienia życie,
jeśli ma świadomość własnego wizerunku i potrafi go zmieniać.”

mgr inż. Marzena Hysa

wtorek 7.45 - 8.45
wtorek 11.45 - 12.45
piątek 7.45 - 9.45

dodatkowo zajęcia indywidualne i grupowe w klasach oraz zgodnie z potrzebami uczniów.

 Nauka? Praca? a może i NAUKA i PRACA?

Jeżeli nie wiesz co dalej? Zastanawiasz się co chciałbyś w życiu robić? Kim chciałbyś zostać? Jak pokierować swoim życiem, aby osiągnąć sukces zawodowy? W którą stronę pójść, aby zrobić karierę zawodową? Jednym słowem co zrobić, aby za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat powiedzieć - byłem w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, wykorzystałem swój potencjał, możliwości, kwalifikacje i kompetencje - jestem spełniony zawodowo, robię to co lubię i sprawia mi to olbrzymią radość!

 

Wszystkich, którzy jeszcze nie są pewni swoich dalszych działań zapraszam na zajęcia indywidualne - sala 27ZS.

 Zakres działań doradcy zawodowego Zespołu Szkół:

  • gromadzenie aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo);
  • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom (opiekunom);
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • wskazywanie osobom zainteresowanym młodzieży, rodzicom, nauczycielom źródeł dodatkowej informacji na poziomie krajowym i europejskim;
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej;
  • kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów;
  • wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w działaniach doradczych.