^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 57 guests and no members online

 Razem z ZSCL wkrocz w swoją dorosłość i życie zawodoweFilm reklamowy szkoły

 

Doradca zawodowy

„Każdy może rozpocząć nowe wiodące do spełnienia życie,
jeśli ma świadomość własnego wizerunku i potrafi go zmieniać.”

mgr inż. Marzena Hysa

środa 12.35 - 14.20

dodatkowo zajęcia indywidualne i grupowe w klasach oraz zgodnie z potrzebami uczniów.

 Nauka? Praca? a może i NAUKA i PRACA?

Jeżeli nie wiesz co dalej? Zastanawiasz się co chciałbyś w życiu robić? Kim chciałbyś zostać? Jak pokierować swoim życiem, aby osiągnąć sukces zawodowy? W którą stronę pójść, aby zrobić karierę zawodową? Jednym słowem co zrobić, aby za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat powiedzieć - byłem w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, wykorzystałem swój potencjał, możliwości, kwalifikacje i kompetencje - jestem spełniony zawodowo, robię to co lubię i sprawia mi to olbrzymią radość!

 

Wszystkich, którzy jeszcze nie są pewni swoich dalszych działań zapraszam na zajęcia indywidualne - sala 27ZS.

 Zakres działań doradcy zawodowego Zespołu Szkół:

  • gromadzenie aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo);
  • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom (opiekunom);
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • wskazywanie osobom zainteresowanym młodzieży, rodzicom, nauczycielom źródeł dodatkowej informacji na poziomie krajowym i europejskim;
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej;
  • kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów;
  • wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w działaniach doradczych.