^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 89 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

Egzaminy zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie 

Rok szkolny 2019/2020

Sesja styczeń - luty 2020

 

PRZEBIEG EGZAMINU - PREZENTACJA

 

Skład komisji - część pisemna          

Skład komisji - część praktyczna      

Wykaz nauczycieli oddelegowanych do ZSP w Ornontowicach

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej.

 

 

Olimpiady

Wykaz olimpiad

 

 

Do pobrania:

 
Harmonogram, komunikaty i informacje.