^ Back to Top

 

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium

Egzaminy zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie 

Rok szkolny 2017/2018

Sesja czerwiec - lipiec 2018

 

Skład komisji - część pisemna          Tabela 1    Tabela 2

Skład komisji - część praktyczna      Tabela 1    Tabela 2

Wykaz nauczycieli oddelegowanych do ZSP w Ornontowicach

Procedury - prezentacja

 

 

Do pobrania: