^ Back to Top

 

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium

Konferencja Rady Pedagogicznej 19 czerwca

W związku z Konferencją Rady Pedagogicznej zaplanowaną na dzień 19.06.2018r. (wtorek) ,zajęcia lekcyjne rozpoczną się o godz.8.55