^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 82 guests and 2 members online

 

 

EGZAMIN ZAWODOWY - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

W poniedziałek 25.06.2018 r. rozpoczyna  się część praktyczna egzaminu zawodowego sesji czerwiec - lipiec 2018 wg następującego harmonogramu. Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przybycie na  godzinę przed rozpoczęciem egzaminu  z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz z długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.                                                                                                                                                       

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający w części praktycznej. 

Listy zdających znajdują się na tablicy ogłoszeń (I piętro w budynku ZS).                                                               Pozostałe informacje dostępne są w zakładce "Egzaminy zawodowe" na stronie szkoły.

Adam Głombik