^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 50 guests and no members online

 

 

Klasa językowa

Klasa o profilu językowym (z rozszerzoną ilością godzin języka  angielskiego, jako drugi język można wybrać język niemiecki lub język francuski, po pierwszej klasie uczniowie wybierają wg własnych zainteresowań dodatkowe przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym)

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie i odnoszenie sukcesów przez młodego człowieka we współczesnym świecie bez znajomości języków obcych, a w szczególności j. angielskiego. Wybierając naukę w naszej klasie językowej możesz to sobie zapewnić. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w grupach zgodnie z poziomem zaawansowania znajomości języka, z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania w oparciu o nowoczesne technologie ( praca metodą projektu, tablica interaktywna, sprzęt ICT ).

Dodatkowo:

  • uczniowie biorą udział w różnych konkursach językowych organizowanych przez wyższe uczelnie i instytucje językowe,
  • młodzież wyjeżdża na zagraniczne wycieczki językowe ( np. do Wielkiej Brytanii i Francji),
  • chętni uczestniczą w dodatkowych zajęciach językowych współfinansowanych ze środków UE w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ( darmowe podręczniki, konwersatoria z native speaker’em, warsztaty z wykładowcami uniwersyteckimi ),
  • istnieje możliwość doskonalenia swoich kompetencji językowych w ramach ITN – Indywidualny Tok Nauczania,
  • odbywają się zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce języka obcego.

Dobra znajomość języka obcego podnosi kompetencje, otwiera drogę na różne kierunki studiów i pomaga odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Zapewniamy przyjazną atmosferę i miłe warunki do nauki.