^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 80 guests and no members online

 

 

Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego to kierunek dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu w Polsce. Przekazana wiedza da niezbędne podstawy do dalszego rozwoju i zdobywania uprawnień górniczych.

Z nami nauczysz się: prowadzić roboty wydobywcze zgodnie z obowiązującymi przepisami górniczymi i geologicznymi, zasad obsługi podstawowych maszyny i urządzeń górniczych, nadzorować prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń górniczych niezbędnych do drążenia wyrobisk, transportu urobku i przeróbki kopalin, nadzorować oraz prowadzić roboty strzałowe wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne, oceniać stan zagrożeń takich jak: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami, posługiwać się urządzeniami do sygnalizacji i łączności stosowanymi w górnictwie podziemnym, posługiwać urządzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, czytać i aktualizować mapy górnicze oraz geologiczne.

Możliwości zatrudnienia technika górnictwa podziemnego:

  • kopalnie węgla kamiennego,
  • zakłady górnicze specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych,
  • kopalniach rud i soli,
  • biurach projektów,
  • ośrodkach rozwojowo-badawczych.