^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 97 guests and no members online

 

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiecie Rybnickim - szczegóły na afiszu.

Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego to kierunek dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu w Polsce. Przekazana wiedza da niezbędne podstawy do dalszego rozwoju i zdobywania uprawnień górniczych.

Z nami nauczysz się: prowadzić roboty wydobywcze zgodnie z obowiązującymi przepisami górniczymi i geologicznymi, zasad obsługi podstawowych maszyny i urządzeń górniczych, nadzorować prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń górniczych niezbędnych do drążenia wyrobisk, transportu urobku i przeróbki kopalin, nadzorować oraz prowadzić roboty strzałowe wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne, oceniać stan zagrożeń takich jak: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami, posługiwać się urządzeniami do sygnalizacji i łączności stosowanymi w górnictwie podziemnym, posługiwać urządzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, czytać i aktualizować mapy górnicze oraz geologiczne.

Możliwości zatrudnienia technika górnictwa podziemnego:

  • kopalnie węgla kamiennego,
  • zakłady górnicze specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych,
  • kopalniach rud i soli,
  • biurach projektów,
  • ośrodkach rozwojowo-badawczych.