^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 37 guests and no members online

 

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

To zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. W czasie czteroletniej nauki w szkole, specjalnie dobrane przedmioty, tematy zajęć oraz profesjonalna kadra zapewniają uczniom otrzymanie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, wymaganych przy egzaminie maturalnym i przy egzaminie zawodowym. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu, co ułatwia naszym absolwentom, znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Zawód, który proponujemy absolwentom gimnazjum jest zawodem interesującym, przyszłościowym, na dłuższym etapie niezależnym od chwilowych sytuacji kryzysowych. Praca w branży hotelarskiej daje możliwość poznania nowych ciekawych ludzi, otwarcia na świat, zwiedzania najciekawszych miejsc, spełnienia się w podróżach.

Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Nasza szkoła przygotuje Cię do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; rezerwowanie usług hotelarskich; wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji; przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnej pracowni hotelarskiej!

Prezentacja Więcej informacji