^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 83 guests and no members online

 

Górnik eksploatacji podziemnej

Górnik eksploatacji podziemnej

Nauka zawodu „Górnik eksploatacji podziemnej” trwa 3 lata. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.

Górnik eksploatacji podziemnej m.in.:

  • wykonuje prace w przodkach zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi;
  • posługuje się w zależności od potrzeb narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi;
  • montuje, demontuje i utrzymuje w sprawności wszelkiego typu uzbrojenie i wyposażenie wyrobisk w celu zapewnienia ciągłości ruchu kopalni.

Górnik eksploatacji podziemnej może podejmować pracę w:

  • przedsiębiorstwach górniczych prowadzących roboty udostępniające i przygotowawcze,
  • kopalniach eksploatujących węgiel kamienny,
  • kopalniach eksploatujących sole oraz rudy metali