^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 25 guests and one member online

 

Sprzedawca

Sprzedawca

Absolwent tego kierunku:

  • sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej w kioskach i na targowiskach, detalicznej w sklepach, hipermarketach, hurtowej - w hurtowniach,
  • obsługuje nabywców bezpośrednio - w handlu metodą tradycyjną lub pośrednio - w handlu metodą samoobsługową i preselekcji
  • organizuje zaopatrzenie i przyjmuje dostawy towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty, przygotowuje towary do sprzedaży
  • informuje nabywców o walorach sprzedawanych produktów, pomaga przy ich wyborze,inkasuje należności za sprzedane produkty
  • dba o estetykę i czystość miejsca sprzedaży
  • załatwia reklamacje zakupionych towarów
  • współpracuje w przygotowaniu oferty sprzedaży oraz w badaniu sytuacji rynkowej określaniu potrzeb rynku
  • sporządza faktury sprzedaży
  • zabezpiecza przed włamaniem, kradzieżą.

Po zakończeniu nauki istnieje możliwość zatrudnienia w firmach handlowych na stanowisku sprzedawcy lub magazyniera, objęcia funkcji kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnego prowadzenia własnego sklepu lub hurtowni.