^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 25 guests and one member online

 

Technik analityk

Kwalifikacje zawodowe, które  można zdobyć:
A.59. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60. Wykonywanie badań analitycznych

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Technik analityk zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp.

Na kierunku technik analityk uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z zakresu chemii i biologii. Jest to nie tylko wiedza teoretyczna, ale i praktyczna. Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach chemicznych. Na początku nauki uczniowie poznają sprzęt laboratoryjny oraz podstawowe metody wykonywania różnych oznaczeń chemicznych. Następnie wykonują analizy chemiczne, np. wykrywają, badają, otrzymują różne substancje. Oprócz wiedzy zawodowej zdobywają wiedzę ogólnokształcącą, przygotowującą do zdania egzaminu maturalnego.

Technik analityk może podjąć pracę w:
- laboratoriach zakładowych
- laboratoriach szpitalnych i medycznych
- laboratoriach badań środowiska
- zakładach przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego
- stacjach uzdatniania wody
- oczyszczalniach ścieków
- przemyśle chemicznym.