^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 82 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiecie Rybnickim. Szczegółowe informacje.

EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA CZERWIEC - LIPIEC 2019

W poniedziałek  17 czerwca 2019r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2019.

Listy zdających znajdują się na tablicy ogłoszeń ( I piętro, korytarz budynku ZS ).

Cała sesja egzaminacyjna przebiegać będzie wg następującego porządku:

                                                           

CZĘŚĆ PISEMNA             

Harmonogram                                 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA        

Harmonogram                                  

 

Przystępujący do egzaminu są w danym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

Proszę o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości oraz długopisem      z czarnym tuszem.

Pozostałych uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych proszę o stosowne zachowanie  uwzględniające przebieg egzaminu.

Adam Głombik