^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 36 guests and no members online

 

 

Odbiór świadectw dojrzałości 4 lipca 2019r.

Informujemy, że w dniu 4 lipca (czwartek) o godz.12.00 nastąpi wydanie świadectw dojrzałości oraz aneksów dla klas: 3LD,3A-sala 5ZS;4TIE-sala 6ZS;4TEA-śwZS oraz o godz.12.30 dla klas: 4TŻH-6ZS,4TLR-śwZS. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectw wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej (np.rodzica) legitymującej się dowodem osobistym maturzysty. Jednocześnie przypominamy o obowiązkowym złożeniu oświadczenia  o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej (sierpień) maturzystom, którzy będą mieli do niej prawo w terminie do 11 lipca. Druki oświadczenia ,zał.7a (nowa matura) oraz 7b_S (stara matura) znajdują się w sekretariacie szkoły, na stronie OKE Jaworzno oraz w gabinecie wicedyrektora  Leszka Rakojca.

Termin egzaminu poprawkowego: pisemny 20 sierpnia o godz.9.00. Skład I komisji: matematyka; język polski: M.Koczy;M.Gorzawski;J.Krzystała: świetlica ZS; Skład II komisji: j.angielski- A.Honysz-Dobrowolska, A.Słoma, A.Dubec: sala 4ZS