^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 96 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiecie Rybnickim. Szczegółowe informacje.

Zasady rekrutacji do LOdD

 Zasady rekrutacji do  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje:

  1. pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  2. suma punktów za ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej i wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia

 

Typ szkoły

Przedmioty wskazane

Liceum dla dorosłych

język polski, matematyka, geografia 

 

 Przeliczanie ocen na punkty

 

Ocena

Przedmiot wskazany

celujący

4

bardzo dobry

3

dobry

2

dostateczny

1

dopuszczający

0