^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 91 guests and no members online

 

Zasady rekrutacji do LO, T, BSIS

 

Wybrane  zajęcia  edukacyjne  dla  poszczególnych  oddziałów,
z  których  oceny  będą  przeliczane  na  punkty (LO, T, BSIS)

 


DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY GIMNAZJALNEJ

 

Typ szkoły

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

Pozostałe przedmioty

Liceum Ogólnokształcące

j. polski

matematyka

j. angielski, historia

Technikum

technik żywienia
i usług gastronomicznych

j. polski

matematyka

j. angielski, biologia

technik ekonomista

j. polski

matematyka

geografia, j. angielski

technik informatyk

j. polski

matematyka

informatyka, j. angielski

technik reklamy

j. polski

matematyka

geografia, j. angielski

technik górnictwa podziemnego

j. polski

matematyka

informatyka, j. angielski

technik elektryk

j. polski

matematyka

j. angielski, technika

technik hotelarstwa

j. polski

matematyka

geografia,
j. angielski

technik logistyk

j. polski

matematyka

j. angielski, geografia

technik analityk

j. polski

matematyka

chemia,
j. angielski

Branżowa Szkoła
I Stopnia

kucharz

j. polski

matematyka

 biologia, chemia

sprzedawca

j. polski

matematyka

historia, geografia

elektryk

j. polski

matematyka

historia, technika

górnik eksploatacji podziemnej

j. polski

matematyka

historia, technika

magazynier-logistyk

j. polski

matematyka

geografia technika

klasa wielozawodowa

j. polski

matematyka

 historia, technika

 


DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Typ szkoły

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

Pozostałe przedmioty

Liceum Ogólnokształcące

profil humanistyczno-językowy

j. polski

matematyka

j. angielski, historia

profil przyrodniczo-ścisły

j. polski

matematyka

chemia, biologia

Technikum

technik żywienia i usług gastronomicznych

j. polski

matematyka

j. angielski, biologia

technik ekonomista

j. polski

matematyka

geografia, j. angielski

technik informatyk

j. polski

matematyka

informatyka, j. angielski

technik reklamy

j. polski

matematyka

geografia, j. angielski

technik górnictwa podziemnego

j. polski

matematyka

informatyka, j. angielski

technik elektryk

j. polski

matematyka

j. angielski, technika

technik hotelarstwa

j. polski

matematyka

geografia, j. angielski

technik logistyk

j. polski

matematyka

j. angielski, geografia

technik analityk

j. polski

matematyka

chemia, j. angielski

technik programista

j. polski

matematyka

informatyka, j. angielski

Branżowa Szkoła I Stopnia

kucharz

j. polski

matematyka

 biologia, chemia

sprzedawca

j. polski

matematyka

historia, geografia

elektryk

j. polski

matematyka

historia, technika

górnik eksploatacji podziemnej

j. polski

matematyka

historia, technika

magazynier-logistyk

j. polski

matematyka

geografia, technika

klasa wielozawodowa

j. polski

matematyka

 historia, technika

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia powinni posiadać zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Do celów rekrutacji kandydat składa stosowne oświadczenie na druku, który jest do pobrania w szkole.