^ Back to Top

  Razem z nami wkrocz w dorosłe życie i pracę zawodową - już dziś śledź nas na Facebooku'u.

Przekaż 1% podatku na Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy i wspieraj zdolną młodzież. Szczegóły na plakacie.

 

Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego

ZSCL realizuje kolejny projekt unijny, w ramach którego uczniowie odbędą szkolenie z zakresu języka hiszpańskiego oraz staż zawodowy w Hiszpanii.

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnika
Harmonogram
Lista rankingowa

Lista zakwalifikowanych
Ocena pracy koordynatora
Ocena kursu języka hiszpańskiego 
Ocena pracy stażystów
Ocena praktyk
Raport finalny
Ewaluacja raportów uczestnika po zakończeniu mobilności