^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 65 guests and no members online

 

Odbiór świadectw dojrzałości 3 lipca 2018r.

Informujemy, że w dniu 3 lipca (wtorek) o godz.12.00 nastąpi wydanie świadectw dojrzałości oraz aneksów dla klas: 3LD,3A-sala 5ZS;4TIR-sala 6ZS;4TEH-śwZS oraz o godz.12.30 dla klas: 4TŻG-6ZS,4TEL-śwZS. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectw wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej (np.rodzica) legitymującej się dowodem osobistym maturzysty. Jednocześnie przypominamy o obowiązkowym złożeniu oświadczenia w terminie do 10 lipca o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej (sierpień) maturzystom, którzy będą mieli do niej prawo. Druki oświadczenia ,zał.7a (nowa matura) oraz 7b_S (stara matura) znajdują się w sekretariacie szkoły oraz w gabinecie wicedyrektora  Leszka Rakojca.

Terminarz sesji poprawkowej dla maturzystów: 21 sierpnia- część pisemna:1 komisja M.Koczy,M.Gorzawski,A.Honysz-Dobrowolska,B.Gusta, Jolanta Drabczyk; 2 komisja: E.Pragłowska,E. Inglot  ; 22 sierpnia -część ustna ,komisja B.Potuszyńska, A.Gudzik