^ Back to Top

 

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium

Statut szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Czerwionce-Leszczynach

STATUT  tekst ujednolicony (do pobrania)