^ Back to Top

 

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium

Analityk i Ochrona Środowiska

Technik ochrony środowiska

Chemia środowiskowa

Gospodarowanie odpadami oraz ochrona gleb - szczegóły

Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem - szczegóły

Ochrona wód - szczegóły

Organizacja prac w ochronie środowiska - szczegóły

Stan i zasoby środowiska - szczegóły

Technik analityk

Organizacja pracy w laboratorium analitycznym - szczegóły

Podstawy technik laboratoryjnych - szczegóły

Podstawy chemii analitycznej - szczegóły

Techniki laboratoryjne - szczegóły