^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 100 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II

Powiat Rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2020, a skierowany jest do 58 uczniów (w tym 29 kobiet) technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczyć będą w certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających i podnoszących kompetencje oraz szkoleniu z języka angielskiego.

Projekt obejmuje również utworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik ekonomista (8K/0M) w porozumieniu z uczelnią wyższą oraz dodatkowe wsparcie (szkolenia i kursy certyfikowane oraz studia podyplomowe) dla 14 nauczycieli. W ramach projektu zostaną także doposażone klasopracownie.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Rekrutacja uczestników do projektu trwa do 18 września - materiały rekrutacyjne do pobrania. Wszelkich dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy Zespołu Szkół - sala 27ZS.

Wyniki rekrutacji - lista uczestników projektu.

 

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do składania ofert:

- na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora - zaproszenie;

- na zakup podręczników do nauki języka angielskiego - zaproszenie;

- na przeprowadzenie szkolenia Kelner/Barman - zaproszenie;

- na przeprowadzenie szkolenia online Grafika komputerowa  - zaproszenie.