^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 86 guests and no members online

Treść porozumienia oraz regulamin stypendium.

ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II

Powiat Rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2020, a skierowany jest do 58 uczniów (w tym 29 kobiet) technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczyć będą w certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających i podnoszących kompetencje oraz szkoleniu z języka angielskiego.

Projekt obejmuje również utworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik ekonomista (8K/0M) w porozumieniu z uczelnią wyższą oraz dodatkowe wsparcie (szkolenia i kursy certyfikowane oraz studia podyplomowe) dla 14 nauczycieli. W ramach projektu zostaną także doposażone klasopracownie.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Rekrutacja uczestników do projektu trwa do 18 września - materiały rekrutacyjne do pobrania. Wszelkich dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy Zespołu Szkół - sala 27ZS.

Wyniki rekrutacji - lista uczestników projektu.

Działania zrealizowane w ramach projektu w roku szkolnym 2018/2019

W ramach projektu zostały przeprowadzone i ukończone szkolenie w zakresie:

 • ECDL Standard 80h dla 8 osób z kierunku technik informatyk
 • ECDL Base 40h dla dwóch grup: ekonomistów – 8 os. oraz 8 uczniów reklamy
 • kurs spawacza MIG/MAG dla 2 uczniów kierunku technik elektryk oraz 5 uczniów kierunku technik logistyk
 • szkolenia grafika online EITCA 8 uczniów reklamy
 • kurs kelner/barman dla 12 uczniów kierunków hotelarsko-gastronomicznych
 • kurs baristy dla 12 uczniów kierunków hotelarsko-gastronomicznych.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy biorą udział w dodatkowych zajęciach zawodowych, które są przeprowadzane w ramach poszczególnych kierunków kształcenia i wzbogacają dodatkowo wiedzę i umiejętności uczniów.

Każdy z uczestników bierze również udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia mają charakter zajęć aktywizujących, wszyscy uczniowie wykazali się zainteresowaniem i chętnie brali udział w części praktycznej, która była symulacją rzeczywistych warunków jakie mają miejsce na rynku pracy.

W dniu 20 maja 2019r. wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizycie studyjnej do zakładu pracy w Gliwickiej Strefie Ekonomicznej – Future Processing. Firma to ekspert w dziedzinie rozwoju oprogramowania, którzy wykorzystują technologię i zadają właściwe pytania, aby przynosić wymierne rezultaty w postaci wysokiej jakości, niezawodnego oprogramowania, które jest dostarczane na czas, za pierwszym razem. Realizując swoje zadania jednocześnie budują długotrwałe, partnerskie relacje dzięki uczciwości i otwartej komunikacji. Klienci stale powierzają im swoje problemy biznesowe i technologiczne, zadowoleni z ich  kompetentnego, dojrzałego i zdolnego do adaptacji zespołu. Współpraca z Future Processing to jak współpraca z partnerem z sąsiedztwa, ich postawa „da się zrobić”, pozytywna atmosfera i energetyczne podejście tworzą niepowtarzalną kulturę, która sprzyja otwartości i dążeniu do sukcesu. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie uczestników projektu z dużym zakładem pracy (800 pracowników), w bardzo nowoczesnym budynku, przyjaznej atmosferze i komfortowych warunkach pracy. Uczestnicy projektu poznali całą infrastrukturę firmy, zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz specyfikę pracy. Wielu z uczestników projektu wykazało bardzo duże zainteresowanie możliwością zatrudnienia czy też odbycia staży. Została też podkreślona ważność znajomości języka obcego na dzisiejszym rynku pracy.

Dla ekonomistów z ZSCL odbywają się wizyty patronackie. W dniu 3 grudnia 2018r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach patronatu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów kierunku technik ekonomista oraz nauczyciel szkolący się w projekcie. Zajęcia zostały podzielone na 3 części, które obejmowały zagadnienia: „Analiza procesu produkcyjnego”, „Problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie”, „Komunikacja w przedsiębiorstwie”. Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani z infrastrukturą i ofertą Wydziału. Zajęcia stanowiły 1 z cyklu 4 spotkań.  13 czerwca 2019r. odbyła się druga wizyta studyjna w ramach patronatu Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów kierunku technik ekonomista oraz nauczyciel szkolący się w projekcie. Zajęcia zostały podzielone na 2 części i obejmowały: „Metody ilościowe w biznesie” oraz „Autoprezentację i komunikację”. Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów przy realizacji projektu.

Dodatkowo w ramach projektu, każda z klasopracowni została wzbogacona w pomoce i środki dydaktyczne. Zostały zakupione pomoce do pracowni informatycznej, reklamy, ekonomicznej, hotelarskiej, gastronomicznej, analitycznej, elektrycznej i spawalniczej.

Dla 29 uczestników projektu, odbywają się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, w czasie których uczniowie przygotowują się do certyfikowanego egzaminu sprawdzającego ich poziom, a także korzystają z wcześniej zakupionych podręczników.

24 czerwca 2019r. w/w grupa 29 uczestników projektu rozpoczęła staże zawodowe w zakładach pracy zgodnych z ich kierunkiem nauczania i tematyką objętą projektem. Staże potrwają do 19 lipca 2019r.

W ramach projektu dokształcają się nauczyciele przedmiotów zawodowych realizując:

 • studia podyplomowe z zakresu dietetyki
 • szkolenia EITCA: szkolenie informatyczne dla 1h nauczyciela (105h), szkolenie graficzno-reklamowe (105h) oraz reklama internetowa i rynek elektroniczny (15h)
 • szkolenie programista aplikacji
 • kurs dietetyki podstawowej oraz kurs dietetyki zaawansowanej
 • kurs spawacza MIG/MAG
 • kurs spawacza TIG
 • szkolenie turystyczne
 • kurs baristy.

W kolejnym roku szkolnym planowane jest kontynuowania dodatkowych zajęć zawodowych, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz przygotowujących uczniów do egzaminów z języka angielskiego.

Planowane jest również przeprowadzenia szkolenie MIG/MAG dla uczniów kierunku technik logistyk i technik elektryk, którzy w poprzednim roku szkolnym nie byli pełnoletni oraz szkolenia sommelier oraz dietetyka dla uczniów kierunku technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kontynuowane będą wyjazdy studyjna w ramach  patronatu Politechniki Śląskiej, dodatkowo zgodnie z założonym harmonogramem odbędzie się kolejna wizyta studyjna w zakładzie pracy.

 

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do składania ofert:

- na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup podręczników do nauki języka angielskiego - zaproszenie
   -- informacja o braku wpłynięcia oferty;

- na przeprowadzenie szkolenia Kelner/Barman - zaproszenie
  
-- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie szkolenia online Grafika komputerowa  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup podręczników do nauki języka angielskiego - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
  
-- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie szkoleń informatycznych- zaproszenie
  
-- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie kursów z zakresu dietetyki - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń z zakresu informatyki, grafiki i reklamy w ramach Akademii - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
    -- informacja o braku wpłynięcia oferty;

 - na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
    -- informacja o braku wpłynięcia oferty;

 - na przeprowadzenie szkoleń ECDL - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup informatycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
  -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup spawalniczych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
  
-- informacja o unieważnieniu;

 - na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

 - na zakup spawalniczych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie Kursu Baristy- zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup analitycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie;
   -- informacja o unieważnieniu;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
      postępowanie anulowane - firma nie zrealizowała zamówienia;

- na przeprowadzenie szkoleń ekonomicznych - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup elektrycznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie szkolenia turystycznego  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na zakup hotelarsko-gastronomicznych pomocy dydaktycznych  - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie kursów spawacz - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

- na przeprowadzenie kursu sommelier - zaproszenie
   -- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;