^ Back to Top

AKTUALNIE NA STRONIE

We have 78 guests and no members online

 Razem z ZSCL wkrocz w swoją dorosłość i życie zawodoweFilm reklamowy szkoły

 

ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia III

Powiat Rybnicki rozpoczął realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  skierowanego do uczniów technikum i szkoły branżowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

   Wartość projektu kwalifikowalna: 452 630,94 zł, dofinansowanie: 429 999,39 zł 95,00%.

Projekt realizowany będzie od października 2020 do maja 2022r., a skierowany jest do 56 uczniów technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczyć będą w certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających i podnoszących kompetencje oraz szkoleniu z języka angielskiego, a także z zakresu matematyczno-przyrodniczego. W czasie realizacji projektu 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swoje kwalifikacje realizując specjalistyczne kursy zawodowe, zwiększając tym samym atrakcyjność nauczania w ZSCL.

W ramach projektu zostanie utworzona klasopracownia programistyczna wraz z siecią, zakupiona drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne oraz zamontowana zostanie klimatyzacja dla 3 sal komputerowych.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego, poprawa efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do składania ofert:

- na pełnienie funkcji szkolnego koordynatora - zaproszenie