Zastępstwa w dniu 2018-12-13 - 2018-12-14
Agata Burnagiel / 2018-12-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 4 tżh, 4 tea - wf dz - sg1 A. Głombik  
8 4 tżh, 4 tea - wf dz - sg1 A. Głombik  
9 4 tżh, 4 tea - wf dz - sg1 A. Głombik  
       
Beata Gusta / 2018-12-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 4 TEA - 20ZS N. Kuś  
4 2 TŻH - 20ZS N. Kuś  
       
Robert Hysa / 2018-12-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 TI(2) - 17ZS M. Hysa złączenie grup
1 1 TI(2) - 17ZS M. Hysa złączenie grup
2 2 TI(1) - 17ZS M. Hysa złączenie grup
3 4 TIE(1) - 17ZS M. Hysa złączenie grup
4 3 TI(2) - 17ZS M. Stalmach złączenie grup
5 3 TI(1) - 15ZS P. Buchta złączenie grup
6 3 TI(2) - 15ZS P. Buchta złączenie grup
7 1 TI(2) - 20LO J. Lepczak złączenie grup
8 1 TI - 17ZS M. Stalmach  
       
Marcin Koczy / 2018-12-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 ti,tlh - wf ch - sg2 J. Kopacz złączenie grup
3 1 ti,tlh - wf ch - sg2 J. Kopacz złączenie grup
4 1 ti,tlh - wf ch - sg2 J. Kopacz złączenie grup
       
Jan Królak / 2018-12-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
0 3 A(2) - 29ZS A. Słoma  
1 3 A(2) - 19ZS A. Słoma złączenie grup
2 3 A(2) - 19ZS A. Słoma złączenie grup
3 3A/1/2/3/4 - 29ZS L. Rakojc  
4 1 A - 29ZS L. Rakojc  
5 1 TLH - 29ZS N. Kuś  
6 1 TI - 29ZS L. Rakojc  
7 2 tre,tel, tżh, ti, tla - mat.podst. - 19ZS A. Słoma złączenie grup
8 2 tre,tel, tżh, ti, tla - mat.podst. - 19ZS A. Słoma złączenie grup
       
Alina Majdzik / 2018-12-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
6 2 TEL - 16LO P. Majdzik  
7 1 ke(1) - 16LO P. Majdzik  
8 1 ke(1) - 16LO P. Majdzik  
       
Elżbieta Pragłowska / 2018-12-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 kl. Tech. jęz. fr. - 35ZS A. Alama złączenie grup
2 1 A(1) - 35ZS A. Alama złączenie grup
3 1 A(1) - 35ZS A. Alama złączenie grup
4 3 A(1) - 35ZS A. Alama złączenie grup
       
Mirosław Szopniewski / 2018-12-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 TEL - sg4 A. Głombik  
5 2 TEL - sg3 A. Głombik  
7 4 TEA(1) - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Głombik
8 4 TEA(1) - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Głombik
9 4 TEA(1) - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Głombik
       
Bożena Usarek / 2018-12-13 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 TŻE(2) - 20ZS N. Kuś  
2 1 TŻE(2) - 33ZS A. Winkler złączenie grup
3 4 TIE(2) - 12LO I. Jeszka - Sasiela złączenie grup
5 2 TRE(2) - 17ZS S. Głombik-Modrzyńska złączenie grup
       
Beata Gusta / 2018-12-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 TI - śwLO L. Rakojc  
6 1 TLH(2) - 19ZS A. Wąsiewska złączenie grup
7 3 ws - śwLO P. Majdzik  
8 3 ws - śwLO P. Majdzik  
9 4 TLR - śwLO P. Majdzik  
       
Jan Królak / 2018-12-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3A/1/2/3/4 - 29ZS B. Domin  
6 1 TI - 29ZS A. Głombik  
       
Natalia Kuś / 2018-12-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 TLA - 5ZS M. Michalska-Grzywna  
5 1 A - 32ZS M. Michalska-Grzywna złączenie grup
       
Marcin Stalmach / 2018-12-14 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TEA(4) - 6ZS N. Kuś  
2 4 TEA(4) - 6ZS N. Kuś  
4 2 TI - 16ZS L. Rakojc  
5 3 TI(1) - 15ZS P. Buchta złączenie grup
6 3 TI(1) - 15ZS P. Buchta złączenie grup
7 4 TIE(3) - 20ZS B. Usarek złączenie grup
8 4 TIE(3) - 20ZS P. Buchta złączenie grup
9 3 TI(2) - 20ZS P. Buchta złączenie grup
10 4 TŻH(2) - 16ZS P. Majdzik  
11 4 TŻH(2) - 16ZS P. Majdzik  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN