Zastępstwa w dniu 2019-12-05 - 2019-12-06
Agata Burnagiel / 2019-12-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 PA(1) - WF, sg3 Mariusz Gorzawski złączenie grup
6 1 PA(1) - WF, sg4 Mariusz Gorzawski złączenie grup
7 1 PA(1) - WF, sg4 Mariusz Gorzawski złączenie grup
8 1 PRH(2) - WF, sg2 Klaudia Woźniak złączenie grup
9 1 PRH(2) - WF, sg2 Klaudia Woźniak złączenie grup
10 1 PRH(2) - WF, sg2 Klaudia Woźniak złączenie grup
       
Mirela Czarnik / 2019-12-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
0 1 PA(1) - chem_roz, 3LO Ewa Radwan  
1 1 PA(1) - chem_roz, 18LO Ewa Radwan złączenie grup
       
Adam Głombik / 2019-12-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 PŻL - geog_roz, 21ZS Julita Marmura  
4 1 PA - geografia, 21ZS Julita Marmura  
       
Ewa Szopa / 2019-12-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 TLA(1) - Analit.środ., W1 Edward Czajkowski złączenie grup
       
Oliver Zimończyk / 2019-12-05 czwartek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 Peg - historia, 6ZS Leszek Rakojc  
6 3 TEL - hist. i spo, 16ZS Leszek Rakojc  
       
Agata Burnagiel / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 A - WF, sg4 Piotr Majdzik  
8 3 A - WF, sg4 Aleksandra Lipus  
9 3 A - WF, sg2 Adam Głombik  
       
Mirela Czarnik / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
0 2 A(4) - roz_240, 19ZS Magda Frank złączenie grup
1 2 A(4) - roz_240, 19ZS Magda Frank złączenie grup
2 1 TGA(2) - podst tech l, 35ZS Arkadiusz Pawlikowski złączenie grup
4 3 TLA(1) - Bad.bioanali, 10LO Leszek Rakojc  
5 3 TLA(1) - Bad.bioanali, 10LO Aleksandra Lipus  
6 3 TLA(1) - Tech.lab., 10LO Edward Czajkowski złączenie grup
7 1 TGA(2) - chem.a, Sztol1 Dariusz Grajner złączenie grup
8 1 TGA(2) - podst tech l, W1 Arkadiusz Pawlikowski złączenie grup
       
Magdalena Dragan / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 TLA(2) - Zastępstwo   cała klasa zast.L.Rakojc
5 3 TLA(2) - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Lipus
6 2 TLH(2) - proc.trans.w, 22ZS Ewa Michalak złączenie grup
7 2 TLH(2) - proc.trans.w, 22ZS Ewa Michalak złączenie grup
8 1 TR(2) - j.niemiecki, 3LO Piotr Majdzik  
9 1 TR(2) - j.niemiecki, 3LO Magda Frank  
10 2 TLH(2) - Jęz.niem.w l, 20LO Jacek Lepczak złączenie grup
11 2 TLH(2) - Jęz.niem.w l, 20LO Jacek Lepczak złączenie grup
12 2 TLH(2) - proc.trans.w, 3LO Jacek Lepczak  
       
Magda Frank / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 PRH - j.polski, 3LO Gabriela Grzegorzyca-Burda  
       
Beata Gusta / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 TŻE - religia, śwLO Romualda Czukanow  
6 2 TŻE - religia, śwLO Romualda Czukanow  
8 3 TŻH - religia, śwLO Małgorzata Michalska-Grzywna  
9 1 TI - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Marcin Koczy / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 4 TI(1) - WF, sg2 Adam Głombik  
7 4 TI(1) - WF, sg2 Adam Głombik  
8 4 TI(1) - WF, sg1 Adam Głombik  
       
Joanna Kopacz / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 ke(1) - WF, 13LO Alina Majdzik złączenie grup
6 4TI+4TER WF dz. - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Głombik
7 4TI+4TER WF dz. - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Głombik
8 4TI+4TER WF dz. - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Głombik
       
Julita Marmura / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 A(2) - uzupełnienie, 33ZS Adam Wczasek złączenie grup
6 3 A(2) - uzupełnienie, 30ZS Adam Wczasek złączenie grup
7 1 Peg - geografia, 21ZS Justyna Gołębiowska  
       
Beata Potuszyńska / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 PA(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 1 PA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Arkadiusz Rząsa / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 TR - religia, św ZS Mariola Ostafińska  
6 1 eg - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 ke - religia, św ZS Ewa Radwan  
8 3 TI - religia, św ZS Iwona Jeszka - Sasiela  
9 2 ke - religia, św ZS Beata Potuszyńska  
       
Mirosław Szopniewski / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
6 4ter+4tlż WF chł - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Głombik
7 4ter+4tlż WF chł - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Głombik
8 4ter+4tlż WF chł - Zastępstwo   cała klasa zast.A.Głombik
9 3 TEL - GDDW, 6ZS Piotr Majdzik  
       
Oliver Zimończyk / 2019-12-06 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 TLŻ - hist. i spo, śwLO Leszek Rakojc  
3 1 PIP - historia, śwLO Leszek Rakojc  
4 3 TEL - hist. i spo, 29ZS Jan Królak  
5 1 TŻE - WOS, 19ZS Jan Królak  
6 1 PRH - historia, 19ZS Agnieszka Głombik  
7 3 TLA - hist. i spo, 19ZS Marzena Muras  
8 3 TLA - hist. i spo, 21ZS Ewa Michalak  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN