^ Back to Top

Zapraszamy do konsultacji w ramach działań Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów oraz Infrastruktura kształcenia zawodowego współfinansowanych przez Unię Europejską.

Razem z nami wejdź w dorosłe życie i osiągnij sukces zawodowy. Już teraz śledź nas na Facebook'u.