loading...
Teams
Dostęp do platformy Teams

Instrukcja logowania na platformie Teams:

  1. Na stronie Microsoft Teams logujemy się przy pomocy podanego przez wychowawcę adresu mailowego i hasła pierwszego logowania - dotyczy klas pierwszych. Pozostałe klasy mają zachowane hasła z poprzedniego roku szkolnego. W żadnym wypadku nie należy zakładać samodzielnie konta, ponieważ nie będzie wtedy dostępu do platformy szkolnej Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę Microsoft Teams
  2. Przy pierwszym logowaniu zostanie wyświetlony komunikat o konieczności podania nowego hasła
  3. Po zalogowaniu się, będzie można zainstalować aplikację Teams na komputer lub też korzystać z aplikacji działającej w przeglądarce
  4. Można również zainstalować sobie aplikację mobilną na telefon. Obsługiwane systemy to Android i iOS
  5. W przypadku, kiedy hasło nie działa, należy problem zgłosić swojemu wychowawcy, a on przekaże informację administratorom platformy

Ponadto każdy uczeń może sprawdzić na e-dzienniku, w witrynie ucznia/rodzica, w zakładce "Dostęp Office365", swój adres mailowy, przy pomocy którego, może logować się na szkolnej platformie Teams. Lokalizacja zakładki widoczna jest na poniższej grafice.

Witryna rodzica/ucznia z pokazanym dostępem do adresu mailowego Teams