loading...
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagodzy
Doradca zawodowy
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Biblioteka szkolna
Administracja
Dyrekcja
DYREKTOR
mgr Natalia Kuś
 
 
WICEDYREKTOR D/S SZKOLNICTWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
mgr Leszek Rakojc
 
WICEDYREKTOR D/S SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
mgr Adam Głombik
 

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
mgr inż. Piotr Majdzik

Nauczyciele

BIBLIOTEKA

Czukanow Romualda
Frank Magda
Tokarz Sabina

BIOLOGIA

Wróblewska Jagna
Holeczek Jolanta
Szopa Ewa

CHEMIA

Lipus Aleksandra
Czarnik Mirela

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Krzyżowska Agnieszka

FIZYKA

Szymura Małgorzata

GEOGRAFIA

Marmura Julita
Głombik Adam

HISTORIA

Rakojc Leszek
Wczasek Adam
Zimończyk Oliver
Mokrosz Janusz

JĘZYK ANGIELSKI

Denkowska Agnieszka
Głombik Agnieszka
Ostafińska Mariola
Żarnowska Anna
Bober-Bralich Beata
Woźnica Sylwia
Peikert Tomasz

JĘZYK FRANCUSKI

Pragłowska Elżbieta
Michalak Ewa

JĘZYK NIEMIECKI

Honysz- Dobrowolska Anna
Dragan Magdalena

JĘZYK HISZPAŃSKI

Alama Agnieszka

JĘZYK POLSKI

Grzegorzyca-Burda Gabriela
Potuszyńska Beata
Kuś Natalia
Michalska-Grzywna Małgorzata
Muras Marzena
Frank Magdalena
Czukanow Romualda

MATEMATYKA

Królak Jan
Słoma Anna
Domin-Herdzina Bożena
Zając Ewa

PEDAGOG SZKOLNY

Salamon Dawid
Małkiewicz Bożena

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Buchta Piotr
Czajkowski Edward
Czarnik Mirela
Domżoł Justyna
Dragan Magdalena
Gołębiowska Justyna
Grajner Dariusz
Gusta Beata
Hoffman Magdalena
Holeczek Jolanta
Hysa Marzena
Hysa Robert
Jeszka-Sasiela Iwona
Kozdoń-Majdzik Alina
Kozubek Jan
Lepczak Jacek
Lipus Aleksandra
Majdzik Piotr
Marmura Julita
Michalak Ewa
Motyka Alina
Müller Marek
Osiński Robert
Ożga Ryszard
Pawlikowski Arkadiusz
Podleśny Tomasz
Skrzypczak Piotr
Stalmach Marcin
Szpila Krystyna
Tosta Maria
Ulman Jacek
Usarek Bożena
Wąsiewska Agnieszka
Winkler Angelika
Wojciechowski Stanisław
Zdzieblik-Kudła Teresa

RELIGIA

Rząsa Arkadiusz
Gusta Beata
Hoffman Magdalena
Reske Henryk
Gorzawska Agnieszka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Rakojc Leszek
Wczasek Adam
Zimończyk Oliver
Mokrosz Janusz

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Burnagiel Agata
Kopacz Joanna
Koczy Marcin
Gorzawski Mariusz
Szopniewski Mirosław
Dudyk Klaudia

INFORMATYKA

Kalinowski Krzysztof
Przewdzing Donata
Buchta Piotr
Hysa Robert
Lepczak Jacek
Stalmach Marcin
Domin-Herdzina Bożena
Osiński Robert
Gorzawski Marcin

MUZYKA

Rzymanek Joanna

PLASTYKA

Tokarz Sabina

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Czarnik Mirela
Denkowska Agnieszka
Głombik Agnieszka
Ostafińska Mariola
Bober-Bralich Beata
Woźnica Sylwia
Pragłowska Elżbieta
Michalak Ewa
Grzegorzyca-Burda Gabriela
Muras Marzena
Małkiewicz Bożena
Hoffman Magdalena
Kopacz Joanna

Pedagodzy

mgr Bożena Małkiewicz

poniedziałek - 10:00 - 16:00

wtorek - 10:00 - 17:00 

środa - 10:00 - 16:00

czwartek - 10:00 - 15:00

Zajęcia rewalidacyjne:

poniedziałek - 13:30 - 15:30
wtorek - 13:30 - 15:30
środa - 13:30 - 15:30
 

mgr Dawid Salamon

poniedziałek - 7:50 - 10:50, 15:10 - 17:10

wtorek - 7:50 - 13:50

środa - 7:50 - 13:50

czwartek - 7:45 - 13:50

piątek - 12:10 - 15:10

Doradca zawodowy

„Każdy może rozpocząć nowe wiodące do spełnienia życie,
jeśli ma świadomość własnego wizerunku i potrafi go zmieniać.”

mgr Natalia Kuś - zajęcia indywidualne i grupowe doradztwa zawodowego.

mgr inż. Marzena Hysa - zajęcia indywidualne i grupowe w klasach maturalnych oraz zgodnie z potrzebami uczniów.

 Nauka? Praca? a może i NAUKA i PRACA?

Jeżeli nie wiesz co dalej? Zastanawiasz się co chciałbyś w życiu robić? Kim chciałbyś zostać? Jak pokierować swoim życiem, aby osiągnąć sukces zawodowy? W którą stronę pójść, aby zrobić karierę zawodową? Jednym słowem co zrobić, aby za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat powiedzieć - byłem w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, wykorzystałem swój potencjał, możliwości, kwalifikacje i kompetencje - jestem spełniony zawodowo, robię to co lubię i sprawia mi to olbrzymią radość!

Wszystkich, którzy jeszcze nie są pewni swoich dalszych działań zapraszam na zajęcia indywidualne - sala 27ZS.

Zakres działań doradcy zawodowego Zespołu Szkół:

  • gromadzenie aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo);
  • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom (opiekunom);
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  • wskazywanie osobom zainteresowanym młodzieży, rodzicom, nauczycielom źródeł dodatkowej informacji na poziomie krajowym i europejskim;
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej;
  • kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów;
  • wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w działaniach doradczych.
Rada Rodziców

Rada Rodziców

rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

Sekretarz:

 

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy Orzesko-Knurowski o/Czerwionka
68 8454 1095 2003 0017 2417 0001
Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY:

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: 

SEKRETARZ:

 OPIEKUNOWIE

P. Małgorzata Szymura
P. Magdalena Frank
P. Piotr Buchta
Biblioteka szkolna

Decyzją MEN nauczanie zdalne jest przedłużane, w związku z tym zachęcamy do korzystania z internetowych źródeł wiedzy. Oto linki do kilku propozycji:

https://www.youtube.com/watch?v=oqg9SrgGhG4

https://www.youtube.com/watch?v=fBomZuYdXIA&list=RDCMUC2fcTUGpL2dgwmDHtKz__TA&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Hs6gIhKVlYA

https://www.youtube.com/watch?v=-Kzt7Kn1WtI

https://www.youtube.com/watch?v=nn8enczWrQY

W/w linki adresowane są dla maturzystów, ale każdy kto rozpoczyna naukę w ZSCL jest potencjalnym maturzystą. Linki dotyczą przygotowań do matury z języka polskiego, jednakże niech będą zachętą do poszukiwania wiedzy z innych dziedzin.

Biblioteka szkolna ZSCL

Administracja

Księgowość ZS - główna księgowa

mgr Ewelina Konsek

poniedziałek- piątek: 7.30 - 15.30

Sekretariat

sekretarz szkoły – Katarzyna Bernacka
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Pokój 14 ZS

samodzielny referent – Justyna Grzybek

poniedziałek - piątek: 7.10 - 15.10

 

Sekretariat i Księgowość ZS I piętro p. 20 a

(dla uczniów BSIS i Technikum)

 

starszy referent - Jolanta Skrzypczak
poniedziałek- piątek: 7.30 - 15.30

 

starszy referent - Katarzyna Draga

poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Pokój 19 LO 

główny specjalista d/s bhp

 mgr Edward Czajkowski

 

pedagodzy

mgr Bożena Małkiewicz

mgr Dawid Salamon