Informuję, że matura poprawkowa odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz.9.00. Składy komisji:

  1. I komisja: j. polski i matematyka, świetlica ZS, Gorzawski Mariusz, Kopacz Joanna, Pluta Joanna
  2. II komisja: j. angielski, sala 19ZS, Szymura Małgorzata, Burnagiel Agata, Inglot Ewa

Leszek Rakojc

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem sierpniowych egzaminów poprawkowych.

Harmonogram egzaminów poprawkowych - kliknij, aby wyświetlić.

Informuję, że 5 lipca 2022r. (wtorek) o godz.12.00 w świetlicy ZS nastąpi wydanie świadectw dojrzałości wraz z aneksami. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej np. rodzica legitymującego się  dowodem osobistym. Jednocześnie przypominam, że warunkiem przystąpienia do ewentualnej sesji poprawkowej, która odbędzie się 23 sierpnia o godz.9.00 jest złożenie oświadczenia załącznik nr 7 w terminie do 12 lipca.Druki oświadczenia można pobrać na stronach OKE Jaworzno lub fizycznie w sekretariacie ZS.

Leszek Rakojc