Informuję, że 31.03.2023 r. od godz. 10.00  na portalu zdającego SIOEPKZ, opublikowane zostaną wyniki egzaminu zawodowego (sesja Zima 2023). Osoby, które logowały się już do konta sprawdzając wyniki w poprzedniej sesji korzystają z linku https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl.
W przypadku utraty loginu proszę o osobisty kontakt. Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę po 7 kwietnia 2023r. Zdający o tym fakcie zostaną poinformowani. 
Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji - Zima 2023 do 7 kwietnia mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji Lato 2023.

Adam Głombik

 

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz opiekunów prawnych w dniu 30 marca 2023 r. na spotkanie z wychowawcami klas wg załączonego harmonogramu.

Harmonogram - kliknij, aby wyświetlić

W dniu 6.03.2023r.(poniedziałek) zajęcia lekcyjne z sali 7LO zostają przeniesione odpowiednio do klas zastępczych: lekcja 5-6 do sali 9LO; lekcja 7-9 do sali 32ZS.