Informuję, że 5 lipca 2022r. (wtorek) o godz.12.00 w świetlicy ZS nastąpi wydanie świadectw dojrzałości wraz z aneksami. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, wymagane jest upoważnienie osoby trzeciej np. rodzica legitymującego się  dowodem osobistym. Jednocześnie przypominam, że warunkiem przystąpienia do ewentualnej sesji poprawkowej, która odbędzie się 23 sierpnia o godz.9.00 jest złożenie oświadczenia załącznik nr 7 w terminie do 12 lipca.Druki oświadczenia można pobrać na stronach OKE Jaworzno lub fizycznie w sekretariacie ZS.

Leszek Rakojc