W dniu 23 lutego 2024r. (piątek) w godz.9.50-11.40 odbędzie się koncert elektroakustyczny "Wśród wołyńskich lasów i pól" połączony z wystawą "Moja wielka wołyńska rodzina". W wydarzeniu uczestniczą klasy:4TEE;4TŻL;4TIP;4TR;5PEL;3A. Zbiórka o godz.9.40 przed budynkiem głównym szkoły. Opiekę nad oddziałami sprawują nauczyciele zgodnie z obowiązującą księgą zastępstw w tym dniu.

W dniu 23 stycznia 2024r.( wtorek) zajęcia ze świetlicy ZS w godz.8.00-12.45 zostają przeniesione do sali 20LO.

W okresie od 18.09.2023 r. do 29.12.2023 r. po podpisaniu umowy przez Powiat Rybnicki oraz Ministerstwo Obrony Narodowej w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach było realizowane zadanie utworzenia wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023” (4/2023/CWCR). Zadanie było dofinansowane przez Ministra Obrony Narodowej z Państwowego Funduszu Celowego.

Wartość dofinansowania strzelnicy: 150.127,65 zł

Całkowita wartość inwestycji: 190.035,00 zł

W ramach zadania wyremontowano dwa pomieszczenia, jedno, w którym znajduje się system wirtualnej strzelnicy, oraz pomieszczenie przeznaczone do magazynowania sprzętu. Dokonano zakupu, instalacji systemu multimedialnego wirtualnej strzelnicy i laserowych symulatorów broni, przeszklono pracowników z jego obsługi.

Ze strzelnicy będą korzystali uczniowie szkoły.

Ponadto zarządzający strzelnicą Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach planuje nieodpłatnie udostępniać ją na potrzeby:

- uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą dziedzinie obronności państwa w wymiarze do 130 godzin w miesiącu,

- organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa w wymiarze do 30 godzin w miesiącu.

Udostępnienie strzelnicy odbywać się będzie wg harmonogramu ustalonego przez Zarządzającego strzelnicą, po podpisaniu porozumienia z zainteresowanymi podmiotami.

Poniżej galeria zdjęć z wirtualnej strzelnicy:

Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Informuję, że uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji lato 2024, zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu. Dokument należy pobrać (link poniżej), wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, podpisać i złożyć wychowawcy klasy do piątku 26.01.2024r. Dane dotyczące nazwy zawodu, symbolu cyfrowego zawodu oraz oznaczenia i nazwy kwalifikacji dostępne są w poniższym harmonogramie przebiegu sesji. Jednocześnie przypominam, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły.

Adam Głombik

Harmonogram przebiegu sesji

Deklaracja pdf