W dniu 19 maja 2023r.zajęcia lekcyjne z klas na I piętrze LO zostają przeniesione do sal zastępczych: 12LO-lekcje 4-5 do 33ZS;lekcje 8-9 do 20ZS;13LO-lekcje 1-2 do 3LO;lekcje 3-6 do 9LO;16LO-lekcje 1-4 do 16ZS;lekcje 5-6 do 17ZS;lekcja 7 do 16ZS;17LO-do sali 10LO;18LO-lekcja 5 do 34ZS;lekcje 6-9 do 22ZS.