W dniu 23.05.2023r. zajęcia lekcyjne z klas na I piętrze LO zostają przeniesione do sal zastępczych:12LO-lekcja 2 do 8LO;lekcja 3 do 16ZS;lekcje 4-5 do 32ZS;lekcja 6 do 17ZS;lekcje 7-8 do 20LO;13LO-lekcje 0-3 do 7LO;lekcje 7-9 do 9LO;16LO-lekcje 1-3 do 6ZS; lekcja 4 do 4ZS;lekcja 5-5ZS;lekcja 6 do 16ZS;lekcje 7-8 do 33ZS;17LO-lekcje 0-1 do 8LO;lekcja 4 do 9LO;lekcja 5 do 30ZS; lekcja 6 do śwLO; lekcja 7 do 19ZS;18LO-lekcje 1-4 do 15ZS;lekcje 6-7 do W3.