Informuję, że 22 sierpnia(wtorek) 2023r. o godz.9.00 odbędzie się egzamin poprawkowy w sesji poprawkowej z matematyki :stara sala gimnastyczna I Komisja-M.Koczy;M.Gorzawki;A.Wczasek;M.Bury; J.angielski sala 19ZS-II Komisja-O.Zimończyk;S.Tokarz;D.Morgała

Leszek Rakojc