Informuję, że 31 sierpnia 2023 r. o godz.10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ opublikowane zostaną wyniki egzaminu zawodowego.

Osoby, które nie mają aktywnego konta proszę o osobisty kontakt w szkole.

Odbiór świadectw, certyfikatów i dyplomów będzie możliwy po dostarczeniu tych dokumentów przez OKE do szkoły po 8 września 2023r.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2023 mają prawo złożyć deklarację przestąpienia do sesji poprawkowej do 15.09.2023r.

Adam Głombik