W poniedziałek 3 czerwca 2024 r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji lato 2024.

Egzamin przebiegać będzie wg następującego porządku:

CZĘŚĆ PISEMNA KOMPUTEROWA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

Uczniowie przystępujący do egzaminu są w danym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

Proszę o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz długopisem z czarnym tuszem.

Pozostałych uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych proszę o stosowne zachowanie, uwzględniające przebieg egzaminu.

Szczegółowe informacje zostały przekazane zdającym przez e- dziennik oraz znajdują się w zakładce "Informator / Egzaminy zawodowe" na stronie internetowej szkoły.

Adam Głombik