Krótka charakterystyka dalszej drogi kształcenia absolwentów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach:

rok szkolny 2022/2023 - kliknij, aby wyświetlić

poprzednie lata - kliknij, aby wyświetlić

Zestawienie wymagań edukacyjnych:

Przedmioty ogólnokształcące:

Język polski zakres podstawowy i rozszerzony - Liceum i Technikum

wymaganie edukacyjne 1  wymaganie edukacyjne 2  wymaganie edukacyjne 3  wymaganie edukacyjne 4  wymaganie edukacyjne 5

Język polski - Szkoła Branżowa I Stopnia

klasa 1   klasa 2   klasa 3

Historia - zakres rozszerzony

wymaganie 1 wymaganie 2 wymaganie 3 wymaganie 4

Historia - zakres podstawowy

wymagania

Historia - Szkoła Branżowa I Stopnia

wymagania

WOS - zakres rozszerzony

wymaganie 1 wymaganie 2

WOS - zakres podstawowy

wymagania

WOS - Szkoła Branżowa I Stopnia

wymagania

Historia i społeczeństwo

Europa i Świat Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Wojna i wojskowość Rządzący i rządzeni

Kółko dziennikarskie

wymagania

 Wiedza o Kulturze 

wymagania

Religia

wymagania

Biologia

LO, Technikum - zakres podstawowy

LO, Technikum- zakres rozszerzony

Branżowa Szkoła I Stopnia

Chemia

LO, Technikum - zakres podstawowy

LO, Technikum- zakres rozszerzony

Fizyka

LO, Technikum - zakres podstawowy

LO, Technikum- zakres rozszerzony

Geografia

LO, Technikum - zakres podstawowy

LO, Technikum- zakres rozszerzony

Branżowa Szkoła I Stopnia

Informatyka

LO, Technikum - zakres podstawowy

LO, Technikum- zakres rozszerzony

Branżowa Szkoła I Stopnia

Matematyka

LO, Technikum - zakres podstawowy

LO, Technikum- zakres rozszerzony

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Przedmioty zawodowe - technikum:

Technik analityk Technik ekonomista Technik elektryk Technik górnictwa podziemnego Technik hotelarstwa Technik informatyk Technik logistyk Technik programista Technik organizacji reklamy Technik żywienia

Przedmioty zawodowe - szkoła branżowa I stopnia:

Elektryk Górnik górnictwa podziemnego Kucharz Magazynier Sprzedawca