BIBLIOTEKA

Czukanow Romualda
Frank Magda
Tokarz Sabina

BIOLOGIA

Wróblewska Jagna
Holeczek Jolanta
Szopa Ewa

CHEMIA

Lipus Aleksandra
Czarnik Mirela

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Krzyżowska Agnieszka

FIZYKA

Szymura Małgorzata

GEOGRAFIA

Marmura Julita
Głombik Adam

HISTORIA

Rakojc Leszek
Wczasek Adam
Zimończyk Oliver
Mokrosz Janusz

JĘZYK ANGIELSKI

Denkowska Agnieszka
Głombik Agnieszka
Ostafińska Mariola
Żarnowska Anna
Bober-Bralich Beata
Woźnica Sylwia
Peikert Tomasz

JĘZYK FRANCUSKI

Pragłowska Elżbieta
Michalak Ewa

JĘZYK NIEMIECKI

Honysz- Dobrowolska Anna
Dragan Magdalena

JĘZYK HISZPAŃSKI

Alama Agnieszka

JĘZYK POLSKI

Grzegorzyca-Burda Gabriela
Potuszyńska Beata
Kuś Natalia
Michalska-Grzywna Małgorzata
Muras Marzena
Frank Magdalena
Czukanow Romualda

MATEMATYKA

Królak Jan
Słoma Anna
Domin-Herdzina Bożena
Zając Ewa

PEDAGOG SZKOLNY

Salamon Dawid
Małkiewicz Bożena

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Buchta Piotr
Czajkowski Edward
Czarnik Mirela
Domżoł Justyna
Dragan Magdalena
Gołębiowska Justyna
Grajner Dariusz
Gusta Beata
Hoffman Magdalena
Holeczek Jolanta
Hysa Marzena
Hysa Robert
Jeszka-Sasiela Iwona
Kozdoń-Majdzik Alina
Kozubek Jan
Lepczak Jacek
Lipus Aleksandra
Majdzik Piotr
Marmura Julita
Michalak Ewa
Motyka Alina
Müller Marek
Osiński Robert
Ożga Ryszard
Pawlikowski Arkadiusz
Podleśny Tomasz
Skrzypczak Piotr
Stalmach Marcin
Szpila Krystyna
Tosta Maria
Ulman Jacek
Usarek Bożena
Wąsiewska Agnieszka
Winkler Angelika
Wojciechowski Stanisław
Zdzieblik-Kudła Teresa

RELIGIA

Rząsa Arkadiusz
Gusta Beata
Hoffman Magdalena
Reske Henryk
Gorzawska Agnieszka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Rakojc Leszek
Wczasek Adam
Zimończyk Oliver
Mokrosz Janusz

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Burnagiel Agata
Kopacz Joanna
Koczy Marcin
Gorzawski Mariusz
Szopniewski Mirosław
Dudyk Klaudia

INFORMATYKA

Kalinowski Krzysztof
Przewdzing Donata
Buchta Piotr
Hysa Robert
Lepczak Jacek
Stalmach Marcin
Domin-Herdzina Bożena
Osiński Robert
Gorzawski Marcin

MUZYKA

Rzymanek Joanna

PLASTYKA

Tokarz Sabina

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Czarnik Mirela
Denkowska Agnieszka
Głombik Agnieszka
Ostafińska Mariola
Bober-Bralich Beata
Woźnica Sylwia
Pragłowska Elżbieta
Michalak Ewa
Grzegorzyca-Burda Gabriela
Muras Marzena
Małkiewicz Bożena
Hoffman Magdalena
Kopacz Joanna