Przypominam, że na stronach OKE Jaworzno w zakładce egzamin maturalny w folderze" deklaracje" znajduje się załącznik 1A Deklaracja Wariant A, który trzeba wypełnić na str.1-5 do 30.09.2021r. jako deklarację wstępną i złożyć w moim gabinecie w wersji wydruku. Jednocześnie informuję, że absolwenci z ubiegłych lat maja prawo do złożenia deklaracji w terminie do 7 lutego 2022r.

Leszek Rakojc