Z dniem 27.09.2021r. rozpoczynają się zajęcia wspomagające dla klas/grup, których uczniowie złożyli deklarację (minimum 10 osób z klasy/grupy na wybrane zajęcia)

Realizowane będą do dnia 22.12.2021r.

Terminy i szczegóły ustala z daną grupą nauczyciel prowadzący zajęcia.

Harmonogram zajęć