Wszystkie osoby, które zgłosiły się do rekrutacji dodatkowej Erasmus+ (wyjazd do Hiszpanii) proszone są o przyjście na zebranie w środę 12.01, na długiej przerwie, do świetlicy LO.