Projekt 2019-1-PL01-KA102-062716

„Europejskie praktyki zawodowe”

współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Ogłoszenie rekrutacyjne – lista osób zakwalifikowanych do  mobilności zawodowej – rekrutacja uzupełniająca:

 W dniu 13 stycznia 2022r. Komisja Rekrutacyjna w składzie: N. Kuś (Dyrektor ZSCL), E. Pragłowska i B. Gusta (koordynatorki projektu), po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur, do wyjazdu do Hiszpanii w marcu / kwietniu 2022r. zakwalifikowała następujące osoby: 

  1. Zuzanna Gawerska 26 p
  2. Natalia Gierlich 25 p
  3. Antonii Grzybek 25 p
  4. Katarzyna Zysk 24 p
  5. Karolina Mazur 20 p
  6. Szymon Kłodziejczyk 20 p
  7. Karol Szkodziak 19 p

Gratulujemy!

Osoby, które się nie zakwalifikowały na wyjazd w marcu 2022r., mogą aplikować o wyjazd na praktyki zawodowe programu Erasmus+ do Hiszpanii w październiku 2022 r.