W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. rozpoczyna się egzamin zawodowy w sesji zima 2023.

Egzamin przebiegać będzie wg następującego porządku:

CZĘŚĆ PISEMNA KOMPUTEROWA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - kliknij, aby wyświetlić harmonogram

Uczniowie przystępujący do egzaminu w danym dniu są zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

Proszę o przybycie na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz długopisem z czarnym tuszem.

Pozostałych uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych proszę o stosowne zachowanie, uwzględniające przebieg egzaminu.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Informator / Egzaminy zawodowe".

Adam Głombik