W dniu 10 stycznia sale:35ZS;16ZS;17ZS;20LO zostają wyłączone z planu lekcji. Zajęcia z tych sal są przeniesione do klas zastępczych:35ZS-zgodnie z księgą zastępstw;16ZS-zgodnie z księgą zastępstw;17ZS-zgodnie z księgą zastępstw;20LO-lekcje 1-4 do sali 22ZS.