W dniu 11 stycznia (środa) sale:16ZS;17ZS;20Lo;35ZS zostają wyłączone z harmonogramu lekcji. Zajęcia lekcyjne z tych klas są przeniesione do sal zastępczych zgodnie z księgą zastępstw.