Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2023r. i zdali wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu, można odbierać od 30 maja 2023r. w godz. 8.00 -15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół (pokój 20A). Proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Adam Głombik