W dniu 31.05.2023r. sala 7LO zostaje wyłączona z planu lekcji. Zajęcia z tej klasy zostaję przeniesione do sal zastępczych: lekcje 0-2 do 30ZS;lekcje 3-5 do 32ZS;lekcja 6 do 13LO;lekcje 7-8 do 32ZS