Informuję, że 27.03.2024 r. od godz. 10.00  na portalu zdającego SIOEPKZ, opublikowane zostaną wyniki egzaminu zawodowego - sesja zima 2024    link  https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl
Świadectwa, certyfikaty i dyplomy będą wydawane przez szkołę po 8 kwietnia 2024r. Zdający o tym fakcie zostaną poinformowani. 
Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji - zima 2024 do 4 kwietnia mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji lato 2024.

Adam Głombik